Sök
2015-09-30

Möte 16 okt 2015

Välkomna till nästa möte!

Tid: fredagen den 16 oktober 2015

Lokal: Svenska Läkarsällskapet

Program

 • Kaffe och smörgås från klockan 9.30
 • 10.00 Mötet öppnas av ordförande
 • 10.15-11.00 Information om nya studier kring tyreoidea sjukdomar i anslutning till graviditet. Diskussion. A Skalkidou.
 • 11.00-12.00 Frågan om naturlig progesteronpreparat- presentation av senaste studier och diskussion kring studien som planeras i Sverige. A Skalkidou, A Lindén Hirschberg, V. Odlind
 • 12.00-13.00 Lunch på SLS restaurangen.
 • 13.00-14.00 Östrogen och ben. I. Bergström
 • 14.00-14.45 Vilken roll ska vi gynekologer ha i omhändertagandet av osteoporospatienter?
 • Diskussion. 14.45-15.00
 • Kaffe
 • 15.00-15.20 Diskussion kring hemsidan.
 • 15.20-15.40 Övriga frågor.

 

Alkistis Skalkidou                   Angelica Lindén Hirschberg                 

     ordförande                              sekreterare

alkistis@gmail.com         angelica.linden-hirschberg@karolinska.se

 

                                                                                                   

TACKSAMT mottages anmälan till ordföranden, alkistis@gmail.com

Vi behöver din anmälan senast 5 oktober 2015.