Sök
2013-09-30

PROGRAM- möte den 30 sept 2013

VÄLKOMMEN TILL Endokrin ARG-möte Tid:måndagen den 30 september 2013. Lokal: Clara, Svenska Läkaresällskapet, Stockholm.

 Program 

 

Kaffe och smörgås från klockan 9.30

 

10.00          Mötet öppnas av ordförande 

 

10.15-11.15  Rapport om det pågående arbetet med nationella riktlinjer för utredning

och behandling av thyroidea sjukdom under graviditet

(information från arbetsgruppens möten).  Alkistis Skalkidou

 

12.00-13.00  Lunch(egen)

 

13.00-14.00     Fortsatt diskussion om utredning och behandling av thyroidea sjukdom

  under graviditet

 

14.00-14.45     Information om naturligt progesteron, information från SFOG och Läkemedelverket.  Alkistis Skalkidou

 

Kaffe

 

15.00-15.30 Websidan, den nya sidan presenteras. Alkistis Skalkidou

 

15.30-16.00      Övriga frågor

 

 

 

 

 

Alkistis Skalkidou     Eva Innala

ordförande              sekreterare

E-post; alkistis.skalkidou@kbh.uu.se   E-post; eva.innala@vll.se

 

 

Vi behöver din anmälansenast 23/9 2013

 

TACKSAMT mottages anmälan till sekreteraren (enklast via mail på adress, eva.innala@vll.se)