Sök
2011-09-26

Bilder

Peritoneal endometrios

Peritoneal endometrios av olika ålder

Troakar

Lägg märke till epigastricakärlen på ömse sidor om troakaren.