Sök

Svenskt nätverk för nationella kliniska studier inom Ob/Gyn (SNAKS)

SNAKS logga

Svenskt nätverk för Nationella Kliniska Studier inom OB/Gyn (SNAKS) grundades år 2014. Sverige tar därmed inspiration från den framgångsrika holländska modellen som lyder under " Dutch consortium".  Målsättningen för SNAKS är att genomföra studier med hög kvalitet och engagera så många som möjligt av landets OB/Gyn kliniker, utnyttja kvalitetsregistren och få en mer evidensbaserad vård. Målsättningen är även stärka svenska OB/Gyns akademiska ställning.

I SNAKS finns en styrgrupp som arbetar för att stärka samarbetet mellan kliniker i forskningen. Styrgruppen tar gärna emot förslag på studier och har sedan en fortsatt dialog med förslagsställare för att bedöma om studien lämpar sig som en nationell studie där SNAKS kan underlätta kontakter mellan kliniker.

Det finns en kontaktperson för varje deltagande kvinnoklinik, se under "Representanter".

Pågående studier hittar du under "Studier".

Om du eller din klinik vill delta i en studie eller om du har idéer om nationella studier inom obstetrik och gynekologi, se under "Studier" hur du ska göra! 

Vill du ha mer info om nätverket, (läs här)