Sök

Studierektorsnätverket

Välkommen till studierektorsnätverket inom SFOG. Detta är ett nätverk för alla ST studierektorer inom obstetrik och gynekologi i Sverige.

Studierektorsnätverket

Välkommen till studierektorsnätverket inom SFOG. Detta är ett nätverk för alla ST studierektorer inom obstetrik och gynekologi i Sverige.

NÄSTA MÖTE I SNÄV

Onsdag 30 Augusti kl 13-16 på SFOG Veckan.

Varmt välkomna! Information om lokal kommer senare.

Mötet 2018 planeras till 18 januari i Stockholm