Sök

Mödrahälsovårdsöverläkargruppen

Mödrahälsovårdsöverläkarna i Sverige är en intresseförening under SFOG. Vi har ett eget möte på hösten och under våren har vi ett gemensamt möte tillsammans med våra samordningsbarnmorskor.

bild stork