Sök

VÄLKOMNA TILL VULV-ARG

Vulv-ARG arbetar tvärprofessionellt och har över 100 medlemmar, främst gynekologer men även dermato-venerologer och specialintresserade barnmorskor, sjukgymnaster och kuratorer.

Huvudmålsättningen är att sprida kunskap om vulvo-vaginala sjukdomar och dess konsekvenser för sexuell hästa, skapa nätverk och uppmuntra till att fler vulvamottagningar startas i Sverige. Vi organiserar en SFOG-kurs i vulvovaginala sjukdomar som riktar sig till både specialiser och ST-läkare. Utbildningsverksamheten kommer att utökas med fler kurser på sikt.

På Vulv-ARGs möten 2 gånger per år blandas föredrag av aktuella ämnen, vetenskaplig rapportering från olika kongresser och möten samt mer praktiskt arbete kring patientfrågor.