Sök

Ultra-ARG

Arbets- och referensgruppen för ultraljudsdiagnostik

3D öraVi träffas ca tre gånger per år, runt 25 deltagare åt gången, för att diskutera aktuella frågor som berör såväl gynekologisk som obstetrisk ultraljudsdiagnostik. Ett axplock: Endometrios, diagnostik av bäckenresistenser/cystor/cancer, våra utbildningar, ultraljudssimulator, genetiska ultraljudsmarkörer, KUB/fosterdiagnostik, cervixscreening, tvillingtransfusionssyndrom. Vi har nyligen arbetat fram nationella rekommendationer för fetometri och nationella riktlinjer för genetiska ultraljudsmarkörer ("soft markers") och non invasive prenatal testing (NIPT). En ARG-rapport om obstetriska ultraljud publicerades 2015 och en om gynekologiska ultraljud är under revision och blir färdig i år.

Vi är således en aktiv förening men som medlem väljer du själv aktivitetsnivå och hur mycket du kan medverka. Du kan vara passiv medlem för att få utskick, men vi vore extra glada om vi fick träffa dig på våra möten för att få dina synpunkter också. Du är värdefull för oss och välkomnar framför allt dig som är i början av din karriär och är intresserad av gynekologi eller obstetrik som berör ultraljudsverksamhet!