Sök
2016-04-13

Konsensus ang extrem prematuritet

Handläggning av hotande förtidsbörd och nyfödda barn vid gränsen för viabilitet

Se bifogade dokument! (länk härunder)

Sammanfattning av konsensusgruppens rekommendationer

Vid hotande förtidsbörd:
Rekommenderas transport av den gravida kvinnan så hon befinner sig vid högspecialiserat centrum från vecka 22+0.
Föreslås att antenatal steroidbehandling övervägs från vecka 22+0 och rekommenderas att behandlingen ges senast från vecka 23+0.
Föreslås att kejsarsnitt på fetal indikation (hotande asfyxi eller sätesbjudning/tvärläge) övervägs från vecka 23+0 och
rekommenderas att fosterövervakning och kejsarsnitt på fetal indikation utförs från vecka 24+0.
Betonas vikten av adekvat information till familjen. Informationen ska vara baserad på nationella och lokala riktlinjer.

Vid förlossningen:
Rekommenderas att neonatolog ska vara närvarande vid alla förlossningar från vecka 22+0.
Föreslås att initiering av HLR övervägs för alla nyfödda från vecka 22+0 och rekommenderas för alla nyfödda från vecka 23+0.
Poängteras vikten av att alla levande födda från vecka 22+0 registreras i Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ), även om de avlidit på förlossningsavdelningen innan inskrivning på
neonatalavdelningen.