Sök

GLOBAL-ARG

Nästa möte för GLOBAL-ARG är planerat till onsdag 26 aug kl 12.00-13.30 på SFOG veckan i Jönköping 2015. Lokal: Spira, Loftet 2 Ta med Er lunchen till mötet! VARMT VÄLKOMNA

OBS Nya medlemar anmäler sig genom att skicka mejl till sekreterare Michael Algovik: 

Global-ARG@telia.com