Sök
2014-11-30

Naturligt progesteron för HRT

Det har kommit många förfrågningar till Endokrin ARG kring preparat innehållande naturligt progesteron.

Vi inom Endokrin ARG har fört frågan vidare till SFOG styrelsen och väntar på att få i uppdrag att sammanställa all befintlig evidens och möjligen även samordna ett symposium kring dessa frågor.