Sök
2015-02-05

Möte 5 februari 2015

Lokal: Svenska Läkarskällskapet, Stockholm

Närvarande:
Alkistis Skalkidou, Torbjörn Bäckström, Elisabeth Sinnerstad, Ewa Hellberg, Hans Frykman, Hilde Löfqvist, Lottie Sköldebrand Sparre, Margareta Nordenvall, Viveca Odlind, Eva Rylander, Kerstin Gullberg, Angelica Lindén Hirschberg
 
Minnesanteckningar:
- Alkistis Skalkidou öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Hon berättar att det planeras ett inlägg i Läkartidningen om riktlinjer för tyreoideasjukdomar i anslutning till graviditet.  Lena Marions är kontaktad, vi inväntar svar med förslag till layout och längd.  Spridning bland endokrinologer, obstetriker och allmänläkare bedöms viktig. 
 
- Torbjörn Bäckström berättar om progesteron och dess metaboliter.  Exogent progesteron absorberas med stora interindividuella skillnader.  I mer än 50% metaboliseras progesteron till allopregnanolon, en väldigt potent substans som i tillräcklig dos ger trötthet och som skulle kunna vara ett narkosmedel.
 
Progesteronets metaboliter liknar benzodiazepiner, barbiturat och alkohol.
Utveckling av tolerans och risk för missbruk bör beaktas.  Till exempel, under tidig graviditet då man har höga progesteronnivåer upplever man trötthet under cirka två månader men sedan utvecklas tolerans - men välbefinnandet kvarstår.  Kan baby blues 3 dygn efter förlossningen tyda på progesteronabstinens?  Östrogen har däremot en exciterande effekt - kanske är hypoöstrogenism ansvarig för nedstämdheten som kan upplevas postpartum.
 
Kortisol, progesteron och testosteron metaboliseras på samma sätt via 5α-reduktas till allopregnanolone, androstanediol och 3α5α-kortisol.  Alla har GABA-effekter. Dydrogesteron metaboliseras till en stabil substans som endast har liten CNS-effekt.
Syntetiska gestagener metaboliseras också till neuroaktiva metaboliter. Under menscykeln, graviditet och stress fluktuerar nivåer av allopregnanolone.
 
Allopregnanolon försämrar minnet.   Ökad demens bland HRT-användare, men ingen skillnad med enbart östrogen har visats (Shumaker 2003 WHI memory).  Permanenta minnes- och inlärningsförändringar har också visats efter benzodiazepiner, barbiturater, alkohol.  AlloUC1011 är en syntetisk substans som blockerar allopregnanolons negativa CNS-effekter som "hepatic encephalopathy".
 
- Hilde Löfqvist håller en inledande föreläsning inför diskussion om naturligt progesteron och icke konventionell HRT. Endometriesäkerhet och effekter på bröstet diskuteras.
 
I Frankrike rekommenderas 5 dagars progesteronuppehåll under HRT- kan det vara för att inte utveckla tolerans?  I Tyskland däremot används progesteron kontinuerligt tillsammans med östrogen.
 
Vaginal administration av mikroniserat progesteron (100mg dagligen) rekommenderas av Torbjörn Bäckström - det ger inte samma höga allopregnanolon-nivåer som peroral administration.  Orala preparat ger en CNS-påverkan som benzodiazepiner.
 
Progesteronkräm används mot akne och hårväxt - det kan fungera genom en kompetitiv hämning av 5α-reduktas lokalt.  Absorption och ackumulation i kroppen av progesteronkräm är okänd.  Finns det negativa effekter så at vi bör avråda patienter?  Troligen inte, men inga data finns. Krämen kan inte användas för endometrieskydd.
 
- En potentiell nationell studie planeras med syfte att jämföra naturligt progesteron i kombination med östrogen med gestagen + östrogen vad gäller endometriesäkerhet.
 
Förslag till studieprotokoll:
Randomiserad, dubbelblind studiedesign
Kontinuerlig behandling i 12 månader med östrogenplåster i låg dos tillsammans med progesteron respektive gestagen.
Endometriehyperplasi som primärt utfall
 
Angelica Lindén Hirschberg, Viveca Odlind och Alkistis Skalkidou skissar på protokoll.
 
- Natalia Cruz, vår webbansvarige, går webbkurs i mars. Hemsidan kommer att bli bättre uppdaterad i framtiden.
 
- Viveca Odlind lyfter frågan om funktionella cystor och p-pillermedicinering som ej kan rekommenderas enligt SBU-rapport.  Hur ska informationen spridas vidare?  Publicering i Medlemsbladet?
 
- Nästa möte ordnas via Doodle, beror på när skissen av studien blir färdig. Vid nästa möte ska vi också beröra en frågeställning om osteoporos som har inkommit.
 
- Mötet avslutas.
 
 
Vid pennan Alkistis Skalkidou och Angelica Lindén Hirschberg