Sök

Cervixcancerprevention - C-ARG

Vi arbetar med frågor som rör förebyggande av cervixcancer med vaccination och organiserad screening

ARGruppen för cervixcancerprevention arbetar med både primär och sekundär prevention av cervixcancer. Det innefattar HPV vaccination, screeningverksamhet, analysmetoder (cytologi, molekylära riskmarkörer t.ex HPV testning) och handläggning av screeningfynd. 

Vi är engagerade i vetenskaplig utvärdering av metoder, organisation, process och befolkningseffekter, riktlinjer för implementering i hela vårdkedjan, kvalitetsregisterarbete och utbildning av personal och allmänhet.