Sök

Remisser 2016

Här hittar ni alla remisser för 2016, klicka på PDF-filen för att läsa eller ladda ner.

  • 2016-11-28
  • Remiss- Assisterad befruktning med donerade könsceller ─ Nationellt kunskapsstöd
  • 2016-08-18
  • Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller. Ska behandling få utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhus?
  • 2016-06-28
  • Remissvar Kunskapsstöd om minskade fosterrörelser
  • 2016-06-22
  • Remissvar Olika vägar till föräldrarskap - slutbetänkande av utredning om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet SOU2016:11
  • 2016-06-10
  • Remissvar Vårdprogram för Cervixcancerprevention
  • 2016-05-15
  • Remissvar Endometriecancer
  • 2016-05-12
  • Remissvar VP Cervixcander Remissrunda 1 nationella vårdprogram
  • 2016-03-03
  • Ds 2015:59 Särskilda satsningar på unga och äldres hälsa
  • 2016-02-15
  • Remiss med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och celler