Sök

Information till arrangörer

Lathund för arrangörer

Jävsdeklaration som visar vad som skall redovisa

Varje föreläsning inledas med en deklaration om ev jäv (liksom att det ska stå på varje poster).

Standard bild svenska.

********************************************* 

Information about what should be reported about conflict of interest

Each lecture must begin with a statement about possible conflicts of interest (as well as that there should be information on each poster).

Default picture english