Sök

OGU STYRELSE

Ordförande: 

Paulina Arntyr Hellgren

Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Örebro

paulina.arntyr-hellgren@regionorebrolan.se

Vice ordf

Vice ordförande:

Elin Svensk

Kvinnokliniken Hudiksvall

 

elin.svensk@regiongavleborg.se

Vice ordf  

Sekreterare:

Susanna Falgren
Kvinnokliniken Helsingborgs Lasarett Helsingborg

susanna.falgren@skane.se

Sekreterare

Hemsideansvarig:

Hanna Toorell

Kvinnokliniken Höglandssjukhuset Eksjö

hanna.toorell@rjl.se

webbansvarig  

Representant i
utbildningsnämnden:

Lovisa Högberg
Kvinnokliniken Falu lasarett

lovisa.hogberg@ltdalarna.se

Utbildningsnämnd 1

Representant i  utbildningsnämden:

Andrea Jonsdotter
Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

andrea.jonsdotter@vgregion.se

Utbildningsnämnd 2  

Internationellt ansvarig:

Maja Weinryb
Kvinnokliniken Södersjukhuset,
Stockholm

maja.weinryb@sodersjukhuset.se

Internationellt 1

Internationellt ansvarig:

Anna-Karin Jacobsson
Angereds Närsjukhus, Angered 

anna-karin.a.jacobsson@vgregion.se

Internationellt 2  

Kassör:

Eric Lagerström
Kvinnokliniken Umeå Universitetssjukhus, Umeå

elagarstr_m@hotmail.com

Kassör

Övrig ledamot:

Anders Royton

Kvinnokliniken Centralsjukhuset Karlstad

royton@me.com

Övrig ledamot