Sök
2018-01-01

Årsrapport UR-ARG 2017

Ordförande: Marie Westergren Söderberg

Sekreterare Riffat Cheema

Webmaster: Mats Stenberg

 

 

I december hade redaktionsgruppen för ARG-rapporten om urininkontinens ett internat. Vi gick igenom materialet som nu bedömts fullständigt. Vi fortsätter med redigeringsarbetet efter hand och hoppas kunna skicka in till ARGUS i höst.

Ordföranden och sekreteraren var inbjudna till ett möte om vaginaltoppsprolaps i Linköping i mars. Mötet var förberedande för ett nationellt möte i oktober i Stockholm där olika operationsmetoder ska genomlysas och diskuteras.

I mars hade vi också ett allmänt möte där bl.a. UR-ARGs framtid diskuterades. Rekrytering av ny ordförande pågår och det beslutades att ordförandeskapet ska innehas i 3 år.

UR-ARG har ombetts välja ny svensk styrelserepresentant till NUGA efter Corinne Pedroletti och Riffat Cheema valdes vid mötet.

Första ST-kursen om bäckenbotten hölls i Skåne i april och nästa kommer att hållas i november i vid Södersjukhuset i Stockholm.