Sök

Gynekologisk Tumörkirurgi med Cancervård (TUMÖR-ARG)

Maila gruppens sekreterare för att vara med i gruppen Planerade möten: Efter ett första uppstartsmöte har tumör-ARG nu återuppstått.

Tumör-ARGs huvuduppgifter i framtiden anses vara:

Föra ut uppdateringar från vårdprogramgrupper till övriga inom SFOG
Samordna utbildningsaktiviteter (SK-kurser, efterutbildningskurser samt subspecialisering)
Vara ett kontaktnätverk mellan tumörkirurger, gynonkologer, läkare under subspecialisering och övriga läkare som jobbar med gynekologisk cancer
Tumör-ARG har ej som uppgift att producera ARG-rapporter eftersom vårdprogrammen innehåller uppdaterade riktlinjer.

Första heldagsmöte planeras till: Stockholm Fredag 13/4
Programmet kommer att fastslås inom kort, men preliminärt uppdateringar från vårdprogramgrupperna samt framtiden för subspecialiseringsutbildningen.

Symposium under SFOG-veckantorsdag 30/8
förslag till program är copsuscancer inklusive uppdatering om sentinel node.

Om du är intresserad av att vara med i tumör-ARG, och få mejl om våra aktiviteter kan du mejla till vår sekreterare."

 

ordförande: Karin Stålberg

sekreterare Åsa Åkesson

CYTOREDUCTIVE SURGERY FOR OVARIAN CANCER COURSE

16-17 May 2018