Sök
2015-03-26

POS-ARG vårmöte 150326

Föreläsning: Anke Zbikowski- specialistläkare KK, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Berättar om sin avhandling: "Counteracting abuse in health care from a staff perspective - ethical aspects and practical implications"