Sök

Kontakt Fert-ARG

Kontaktuppgifter till funktionärer och efter inloggning även till övriga medlemmar

 • Ordförande
  • Kjell Wånggren
  • Reproduktionsmedicin Novumhuset Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
  • 141 86 Stockholm
  • Tfn: 08-585 800 00
  • kjell.wanggren@karolinska.se
 • Sekreterare
  • Åsa Magnusson
  • Kvinnokliniken Sahlgrenska Verksamhetsområde Gynekologi och Reproduktionsmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg
  • Tfn: +46-31-3421000
  • asa.magnusson@vgregion.se
 • Medlemmar
  • Britt Friberg
  • Pietro Gambadauro
  • Alicia Alvarez Astudillo
  • Ann Thurin Kjellberg
  • Ann-Charlotte Skjöldebrand Sparre
  • Anna Karin Lind
  • Anna Lena Wennberg
  • Anna Wistrand
  • Anneli Leskinen
  • Annika Strandell
  • Barbara Jablonowska
  • Barbro Fridén
  • Camilla Stenfelt
  • Cecilia Molnar
  • Christina Bergh
  • Claes Gottlieb
  • Eva-Britt Tagsjö
  • Evette Sako
  • Hanna Nordlöf
  • Helena Stenport
  • Ingunn Jonsdottir
  • Johannes Gudmundsson
  • Karin Gunnarsdotter
  • Karl-Gösta Nygren
  • Greta Edelstam
  • Katarina Haapaniemi-Kouru
  • Kenny Rodriguez-Wallberg
  • Margareta Kitlinski
  • Lana Salih
  • Lars Nilsson
  • Lars Nylund
  • Leif Hägglund
  • Magnus Christoffersson
  • Margareta Fridström
  • Pia Saldeen
  • Raghad Samir
  • Sarah Nejdet
  • Snorri Einarsson
  • Sofia Ström
  • Sorana Pålsson
  • Spyros Kardakis
  • Stavros Iliadis
  • Susanne Damm
  • Tell Jakobsson
  • Helena Åkerud
  • Torbjörn Bergh
  • Sigmar Norvad
  • Cecilia Anagrius
  • Zahra Sabeti Rad
  • Åsa Hiller
  • Jenny Holmgren
  • Karin Rova
  • Sujata Lalit Kumar